งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล คืออะไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล คืออะไร? ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

งบแสดงฐานะการเงิน ตามชื่อเลยแสดงฐานะการเงินของบริษัทว่าบริษัทมีสินทรัพย์อะไรบ้างและการที่ได้สินทรัพย์มานั้นได้มาอย่างไร ใช้เงินก็ หรือเงินตัวเอง

ตามสูตร

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล

เป็นที่มาของงบดุล คือการที่ ทรัพย์สินมีค่าเท่ากับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมกัน เพราะ สินทรัพย์เองนั้นต้องมีที่มาที่ไป ไม่มาจากส่วนของหนี้ก็ต้องเป็นส่วนของเจ้าของ คิดง่ายๆครับ นึกถึง รถของเรา รถของเราเองนั้น

มูลค่ารถ 1 ล้านบาท

เราดาวน์รถ 2 แสนบาท

ที่เหลือ 800,000 บาทเงินกู้จากไฟแนนซ์

งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดุล

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนั้นสำคัญมากๆสำหรับนักลงทุน เพราะว่าแสดงถึงว่าบริษัทมีอะไรบ้าง ถ้าเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วบริษัทจะสามารถจัดการกับปัญหาได้รึเปล่า เช่น บริษัทที่ไม่มีหนี้เลย กับบริษัทที่มีหนี้สินเยอะ ความสามารถในการทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่างกัน

นอกจากนั้นยังเรื่องของสภาพคล่องทรัพย์สินและหนี้สินด้วย เช่นถ้าบริษัทมีหนี้สินที่ต้องชำระภายใน 1 ปี เยอะมาก ถึงแม้เรามีสินทรัพย์เยอะแต่สินทรัพย์เราส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นสภาพคล่อง เช่น ที่ดิน ตึก วัตถุดิบ ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องบริษัท

จากตัวอย่างจะเห็นแล้วนะครับว่าการดูงบแสดงฐานะการเงินค่อนข้างสำคัญ ยังไงผู้อ่านลองดูนะครับว่างบบริษัทที่ดูอยู่เป็นยังไงบ้างถ้าสงสัยตรงไหนสามารถ Inbox มาที่ twitter หรือ Fanpage ผมได้ครับ