ความสำคัญของงบกระแสเงินสดในการหาบริษัทที่น่าลงทุน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ปกตินักลงทุนส่วนใหญ่สนใจแต่งบกำไรขาดทุนว่าบริษัทกำไรเท่าไหร่ยังไงโดยไม่สนว่า จริงๆแล้วบริษัทได้กำไรเป็นเงินสดรึเปล่า เพราะอย่าลืมว่ากำไรของบริษัทไม่จำเป็นต้องได้มาเป็นเงินสดเท่านั้น ขายเป็นเงินเชื่อก็สามารถเรียกได้ว่าทำกำไรแล้ว

นอกจากนี้งบกระแสเงินสดยังบอกเราเกี่ยวกับว่าเราหาเงินเข้าบริษัทอย่างไรบ้าง และเราสามารถใช้เงินสดไปในการขายกิจการอย่างไร

งบกระแสเงินสดแบ่งออกได้ 3 อย่างก็คือ

1.งบกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Activities)

งบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นการแสดงว่าบริษัททำธุรกิจได้เงินมาเท่าไหร่ยังไงบ้าง ถ้าบริษัทสามารถดำเนินการได้ดี และสามารถเก็บเงินสดได้มากย่อมส่งผลดีต่อบริษัท แสดงว่ายิ่งกระแสเงินสดเป็นบวกเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

2.งบกระแสเงินสดจากการลงทุน (Investing Activities)

หลายๆคนกังวลกระแสเงินสดจากการลงทุนติดลบแล้วจะแย่ จริงๆไม่ต้องกังวลเลยเพราะงบแระแสเงินสดจากการลงทุน เป็นการแสดงว่าบริษัทนำเงินไปลงทุนขยายกิจการมากน้อยแค่ไหน ถ้าบริษัทนำเงินไปลงทุนเยอะก็แสดงว่าบริษัทจะมีการเจริญเติบโตในอนาคต

3.งบกระแสเงินสดจากการจัดหา (Financing Activities)

งบกระแสเงินสดจากการจัดหา คือการที่บริษัทนำเงินเข้าบริษัทจากการจัดหาเงินลงทุนมาจากการเพิ่มทุน การกู้ยิมเพิ่มขึ้นแค่ไหน ถ้ากระแสเงินสดจากการจัดหาเพิ่มขึ้นอาจไม่ส่งผลดีต่อบริษัทเท่าไหร่เพราะการจัดหาเงินมีต้นทุนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งการกู้เงินหรือเพิ่มทุน หลายๆคนงงว่าการเพิ่มทุนจะมีต้นทุนยังไง การเพิ่มทุนจะมีต้นทุนคือการจ่ายเงินปันผล แทนทีจะจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นเดิมมากๆกลับต้องไปจ่ายผู้ถือหุ้นใหม่ด้วย

แยกประเภทบริษัทตามกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดบริษัทที่ดีมาก

บริษัทที่ดีมาก กระแสเงินสดส่วนใหญ่จะมาจากการดำเนินงาน ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก ไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินจากปัจจัยภายนอก ส่งผลให้งบกระแสเงินสดจากการจัดหาเป็นลบ และสามารถขยายกิจการได้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ทำให้งบกระแสเงินสดจากการลงทุนติดลบ

งบประแสเงินสดบริษัทที่พอใช้

งบประแสเงินสดจากบริษัทที่พอใช้ เป็นการที่บริษัทสามารถดำเนินงานแล้วกระแสเงินสดยังเป็นบวก และบริษัทมีการขยายกิจการทำให้กระแสเงินสด จากการลงทุนติดลบ แต่การลงทุนไม่สามารถหาเงินได้จากการลงทุนเท่านั้นต้องหาจากแหล่งลงทุนภายนอกไม่ว่าจะเป็นการกู้หรือการเพิ่มทุน ทำให้งบกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเป็นบวก

งบกระแสเงินสดบริษัทที่แย่

งบกระแสเงินสดบริษัทที่แย่ บริษัทไม่สามารถทำธุรกิจจัดหาเงินเข้าบริษัทได้ แต่บริษัทลงทุนโดยการที่บริษัทจัดหาเงินจากการเพิ่มทุนหรือการกู้ทำให้กระแสเงินสดจากการจัดหาเป็นบวก

นี่คือภาพรวมคร่าวๆสำหรับการลงทุนในหุ้น โดยการใช้กระแสเงินสด แต่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามตารางข้างบนเสียทีเดียวเพราะบางครั้งบริษัทอาจจะอยู่ช่วงของการลงทุนก่อนที่จะทำกำไร ทำให้กระแสเงินสดออกมาลบ และเป็นไปตามตารางที่แย่ที่สุด ดังนั้นนักลงทุนต้องมีวิจารณญาณในการตัดสินใจด้ว