ค่าใช้จ่ายในการจัดการ (Management Fee) คืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เปรียบได้กับค่าจ้างให้บริหารจัดการกองทุนรวม ยิ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนรวมมากเท่าไหร่โดยปกติจะยิ่งเรียกค่าบริหารแพงขึ้น

จะสังเกตได้ว่ากองทุนประเภท active จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการ (Management Fee) มากกว่ากองทุนประเภท passive อย่างพวก index fund