ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าคืออะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย

เช่น

เราจ่ายค่าโฆษณาไปแล้วแต่ว่าโฆษณาจะออกเดือนหน้า

เราจ่ายค่าจ้างเขียนแบบไปแล้วแต่แบบเสร็จอีก2เดือน เป็นต้น

สำหรับค่าใช้จ่ายล่วงหน้านั้นจะเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ถึงแม้ว่าเราจะมีสินทรัพย์นี้แต่พอถึงเวลาที่เราได้ประโยชน์สินทรัพย์ตรงนี้ก็จะหายไป