วิจัยชี้การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำช่วยลดการฆ่าตัวตายได้

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจที่แย่ ยอมรับโดยทางฝ่ายผู้บริหารประเทศเอง ข่าวการฆ่าตัวตายปรากฏออกมามาก และหลาย ๆครั้งเป็นที่น่าสลดว่ามีการฆ่าตัวตายการทั้งครอบครัวเพื่อหนีภาระหนี้

ไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นทางสหรัฐอเมริกาเองมีการฆ่าตัวตายจำนวนมากเช่นกัน จากการตรวจสอบมีการฆ่าตัวตายของคนประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 47,000 คนในปี 2017 ทำให้มีทีมนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาพยายามตรวจสอบหาว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดกาฆ่าตัวตาย และได้ค้นพบว่า ค่าแรงขั้นต่ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่ออัตราการฆ่าตัวตาย

มีการวิจัย ใน 50รัฐและกรุงวอชิงตัน ในช่วงระยะเวลา 1990 ถึงปี 2015 การวิจัยมุ่งเป้าไปที่คนที่อายุ 18 ถึง 64 ปี อีกส่วนที่สำคัญก็คือเป็นบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ค้นพบว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 1 ดอลลาร์สามารถลดอัตราการฆ่าตัวตาย 3.5 เปอร์เซ็น และอัตรานี้ยิ่งชัดเจนในช่วงที่อัตราการว่างงานสูง ว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำส่งผลต่อการลดการฆ่าตัวตาย

จากการวิจัยนี้เราค้นพบว่าค่าแรงขั้นต่ำส่งผลต่ออัตราการฆ่าตัวตาย ทำให้มีแนวโน้มในอนาคตจะมีการวิจัยในการวิเคราะห์ปัจจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจะส่งผลต่อความเสี่ยงทางด้านสุขภาพได้มากเพียงใด  

อ่านบทวิจัยได้ที่นี่: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749379719300285