คืนมา ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน คืนมา อ่านว่า คืน-มา

แปลว่า    กลับ กลับไปยัง ถอยกลับไป ย้อนกลับไป หวนกลับกลับมา  คืนกลับ