คิ้วก่อง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน คิ้วก่อง อ่านว่า คิ้ว-ก่อง

แปลว่า    คิ้วโก่ง คิ้วโค้ง