ความต่างกันระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นคือการวิเคราะห์ว่ากิจการมีการดำเนินการ ผลการดำเนินการเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ แตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เป็นการวิเคราะห์เรื่องของราคาและปริมาณการซื้อขาย

การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพ คือ การที่วิเคราะห์ที่ไม่สามารถตีความเป็นตัวเลขได้เช่น ความจงรักภักดีของผู้บริโภค ความสามารถของผู้บริหารในการบริหารจัดการ ภาพลักษณ์องค์กร

ทำไมต้องวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพ?

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะสามารถมองได้ถึงความแข็งแกร่งธุรกิจ ความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น บริษัท Coca Cola ที่ผลิตน้ำอัดลม ซึ่งบริษัทอื่นมีโอกาสน้อยที่จะสามารถสร้างบริษัทมาแข่งขายน้ำอัดลมได้ แต่บริษัทประกอบชิ้นส่วนอิเล็คโทรคนิค ถึงแม้จะสามารถทำกำไรในปัจจุบันได้สูงแต่ในอนาคต ลูกค้าบริษัทเปลี่ยนใจไปใช้บริการประกอบชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคเจ้าอื่น บริษัทก็จะประสบปัญหาได้สำหรับหลักการ ในเบื้องต้นในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงคุณภาพของบริษัทเราสามารถใช้ SWOT Analysis และ Five force model ในการวิเคราะห์บริษัทได้

สำหรับการวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วยปัจจัยเชิงปริมาณ คือ การวิเคราะห์ด้านของตัวเลข นั่นก็คือการอ่านงบการเงินนั่นเอง

ทำไมต้องวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นด้วยปัจจัยเชิงปริมาณ?

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงปริมาณ เป็นผลจากการบริหารจัดการของบริษัท เราจะทราบได้ว่าการบริหารจัดการของบริษัททำได้ดีแค่ไหน เปรียบเสมือนใบเกรดคะแนนของนักเรียน ถ้าบริษัทที่ดีงบการเงินก็จะออกมาดี แต่ถ้าบริษัทไม่ดีงบการเงินก็จะออกมาแย่

เหรียญมีสองด้านต้องมองให้ครบทุกมุมมอง

การวิเคราะห์หุ้นพื้นฐานต้องพยายามมองให้ได้ทุกมุมมองเกี่ยวกับบริษัท เหมือนกับเวลาที่เราเลือกซื้อรถสักคันเราคิดแล้วคิดอีก แต่กลับเลือกหุ้นที่เราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เรากับไม่คิดจะมองให้รอบด้าน แทนที่จะสร้างกำไรจำนวนมากกับได้รับความเสียหายจำนวนมากแทน