ทำไมบริษัทขาดทุนอยู่ถึงจ่ายเงินปันผลได้?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม: ทำไมบริษัทขาดทุนอยู่ถึงจ่ายเงินปันผลได้?

คำตอบ: ตามกฎหมายแล้วบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้นั้นบริษัทต้องไม่ขาดทุนสะสม

พรบ.มหาชน มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ดังนั้นการที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้บริษัทกำไรหรือเปล่า แต่ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทมีกำไรสะสมรึเปล่า

สำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่ากำไรสะสมคืออะไร

ง่ายๆเลยก็คือเงินที่บริษัทได้จากการที่บริษัทสามารถทำกำไรได้ แล้วเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท ถ้าขาดทุนติดต่อกันก็จะกลายเป็นขาดทุนสะสมแทน