ก๋อ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก๋อ อ่านว่า ก๋อ

แปลว่า จับ  รวบ  คล้อง  เกาะเกี่ยว