ก้าม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ก้าม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน ก้าม แปลว่า แห้งแบบหมาดๆ

ก้าม อ่านว่า ก้าม