ก้าน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ก้าน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน ก้าน แปลว่า ส่องสัตว์

ก้าน อ่านว่า ก้าน