ก้อ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก้อ อ่านว่า ก้อ

แปลว่า . ม้วนกลิ้ง  ม้วน วน พัน