ก้อยๆกั้กๆ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก้อยๆกั้กๆ อ่านว่า ก้อย – ก้อย – กั๊ก – กั๊ก

แปลว่า ไม่แน่ใจ  สองจิตสองใจ จะทำอะไรก็ไม่ทำ