ก้อม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก้อม อ่านว่า ก้อม

แปลว่า สั้น ต่ำ ไม่ยาว หดสั้น