ก้อนเส่า ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก้อนเส่า อ่านว่า ก้อน-เส่า

แปลว่า นำก้อนหินมาวางไว้ 3 ก้อนตั้งไว้เพื่อก่อไฟทำกับข้าว