ก้องแขน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก้องแขน อ่านว่า ก้อง-แขน

แปลว่า  กำไล เครื่องประดับสำหรับสวมข้อมือ