ก้วยออง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก้วยออง อ่านว่า ก้วย-ออง

แปลว่า  กล้วยน้ำว้า