ก่าน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ก่าน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน ก่าน แปลว่า กระด่างกระดำ มีรอยเปื้อนเป็นแห่ง ๆ ด่าง

ก่าน อ่านว่า ก่าน