ก่อ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก่อ อ่านว่า ก่อ

แปลว่า    ประดิษฐ์, ก่อ, ก่อสร้าง,สร้างขึ้น