ก่องจ่อง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก่องจ่อง อ่านว่า ก่อง-จ่อง

แปลว่า  ไม่ชำนาญในการใช้  งุ่มง่าม  เงอะงะ ดูแล้วไม่เข้าท่า