ก่น ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน ก่น อ่านว่า ก่น

แปลว่า  ไช  ทะลวง  ทิ่ม  เจาะ ขุด ขุดดิน