กุฎโฎ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กุฎโฎ อ่านว่า กุด – โด

แปลว่า ไก่ cock chick  hen