กำไร Tisco ไตรมาส 1 ปี 2562 กำไรลดลง 2.1%

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับไตรมาก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของกำไรพิเศาจากเงินลงทุน ในไตรมาส 1 ปี 2561

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 3.5%

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

รายได้มที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง 30.3% มาจาการลดลงของกำไรพิเศษจากเงินลงทุน และกาะลอตัวธุรกิจของส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์ นายหน้าประกันภัย การออกกองทุนที่ออกได้ยากตามสภาวะตลาด

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปรับค่าชดเชยกรณีพนักเกษียณและจ้างงาน ตาม พรบ. แรงงาน

เงินสินเชื่อ

เงินสินเชื่อส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นสินเชื่อรายย่อย ไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 0.02% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สินเอธุรกิจ เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของไตรมาสก่อน

สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สินเชื่อด้อยคุณภาพ

สินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้น 6.0% มาที่7,289.32 ล้านบาท จากลูกหนี้รายหนึ่งประสบปัญชาการชำระหนี้ แต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะสินเชื่อดังกล่าวได้ตั้งสำรองไว้แล้วสำหรับอัตราส่วนหนี้สินไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่ 3.02 % เพิ่มจากสิ้นปีที่ 2.86%