กำไรไตรมาส 1 2562 ธนาคารไทยพาณิชย์ – SCB ลดลงเพราะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กำไรสุทธิออกมาที่ 9,157 ล้านบาท ลดลง 19.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ปี 2561 เพิ่มขึ้น 29.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ซึ่งหลักๆมาจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานจากกฎหมายแรงงานใหม่ ถ้าไม่ตัดตรงนี้ไป กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 10,277 ล้านบาทเลยทีเดียว

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2561มาที่24,713 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่าดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน เงินกู้ยืมเป็นส่วนที่เพิ่มเยอะสุด เพิ่มถึง 73.6%  จากการที่ธนาคารออกหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 1พันล้านเหรียญในไตรมาสนี้

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย

การยกเลิกค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางช่องทาง Online ยังส่งผลต่อกำไร ทำให้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลง 18.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน มาที่ 9,857 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

เพิ่มขึ้น 9.9 % เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมาที่ 17,835 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายครั้งเดียวในการตั้ง หลักๆมาจากค่าใช้จ่านในการตั้งสำรองผลประโยชนพนักงานจากกฎหมายแรงงงานใหม่ เพิ่มขึ้นจำนวน 1.4 พันล้านบาท

สินเชื่อ

สินเชื่อที่ใหญ่สุดของธนาคาระเป็นสินเชื่อบุคคล ไตรมาสนี้ขยาย 7.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาที่ 654,5000 ล้านบาท

สินเชื่อขนาดใหญ่เป็นสินเชื่อขนาดใหญ่รองลงมาไตรมาสนี้ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาที่ 797,283 ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ขยายตัว 7.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สินเชื่อด้อยคุณภาพ

สินเชื่อด้อนคุณภาพ (NPLs) ลดลง 3.5 % จากไตรมาส 4 ปี 2561 มาที่ 67,900 ล้านบาท สำหรับอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPL ratio) ลดลงจาก 2.85% มาที่ 2.77%