ไม่อยากขาดทุนจากการลงทุนที่ดินเปล่าต้องอ่านบทความนี้ !!!!

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การลงทุนที่ดินเปล่ามีมานานมากแล้วนับตั้งแต่มีการซื้อขายที่ดินได้ และเป็นที่นิยมทั้งชาวบ้านธรรมดาไปจนมหาเศรษฐีต่างก็ลงทุนในที่ดิน

สำหรับการลงทุนที่ดินมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบจำนวนมาก ต่างจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อย่างคอนโดมีเนียม บ้าน ตึกแถว ดังนั้นก่อนที่เราจะลงทุนที่ดินเรามาเข้าใจข้อดีข้อเสียของการลงทุนในที่ดินดีกว่า

ข้อดีการลงทุนที่ดินเปล่า

 • ที่ดินไม่มีค่าเสื่อมราคา อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆจะประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างจะมีการสึกหรอ มีอายุการใช้งาน ต่างจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อื่นอย่างอาคารพาณิชย์ บ้าน คอนโด
 • สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินได้มากมาย สำหรับที่ดิน สามารถนำไปเพาะปลูก ทำตลาดนัด ที่จอดรถได้ แบ่งขายย่อยได้ เมื่อเทียบกับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อย่างเช่น คอนโด เราไม่สามารถดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้นอกจากที่พักอาศัย
 • มีเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว ที่ดินแต่ล่ะแปลงจะมีความเฉพาะเจาะจงในตัวเอง แตกต่างกับอสังหาริมทรัพย์อื่นอย่างบ้านจัดสรร แล้ว

ข้อเสียการลงทุนในที่ดิน

 • ผลตอบแทนในรูปของค่าเช่าเมื่อเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นต่ำมาก อย่างที่ดินสำหรับการเกษตรมูลค่าหลักแสนแต่ค่าเช่าหลักพัน ซึ่งแตกต่างจากพวกอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างอาคารพาณิชย์ คอนโด ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า หลายๆคนมองต่างกันว่าเขาสร้างผลตอบแทนจากค่าเช่าได้สูงเมื่อเทียบกับราคาซื้อ แต่ว่าเป็นราคาซื้อที่เขาซื้อเมื่อสามสิบปีที่แล้ว การประเมินค่าเช่าที่ดินควรที่จะเปรียบเทียบค่าเช่าปัจจุบันและราคาที่ดินปัจจุบัน
 • สภาพคล่องต่ำ ที่ดินยิ่งหาคนซื้อยาก เพราะส่วนใหญ่ที่จะซื้อที่ดินจะเป็นนักลงทุน เมื่อเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย อย่างบ้าน คอนโด ที่มีผู้ซื้อกลุ่มใหญ่กว่า
 • การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินค่อนข้างยาก และดอกเบี้ยค่อนข้างสูง การลงทุนในที่ดินมีความเสี่ยง ในเรื่องของสภาพคล่องหากเกิดการผิดชำระหนี้

เทคนิคการลงทุนที่ดินเปล่าให้กำไรสูงความเสี่ยงต่ำ

 • ศึกษาเอกสารสิทธิ์ของที่ดินเปล่า ที่ดินนั้นมีสิทธิไม่เท่ากัน ที่ดินบางที่ไม่สามารถซื้อ-ขาย จำนอง นอกจากนั้นที่ดินบ้างที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นอกจากเกษตร ถ้าอยากลงทุนที่ดินผมแนะนำให้ลงทุนเฉพาะโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.4
 • ศึกษานโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผังเมือง การสร้างระบบคมนาคม การเวนคืนที่ดิน ทั้งหมดนี้มีผลต่อราคาที่ดินทั้งสิ้น เพราะจะกำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้นได้หากมีนโยบายต่างๆมาในพื่นที่ใกล้เคียที่ดิน
 • ศึกษาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชนที่จะลงทุนในพื้นที่ การลงทุนของภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่จะส่งผลต่อมูลค่าที่ดินอย่างมากตัวอย่างง่ายๆ คือ ประมาณคนในพื้นที่จะเพิ่มขึ้น และรายได้ของคนในพื้นที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อมูลค่าที่ดิน
 • ศึกษาราคาตลาดในพื้นที่ เป็นสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดเลย ยิ่งเราซื้อที่ดินถูกกว่าราคาตลาดมากๆ จะทำให้เรามีโอกาสกำไรตั้งแต่ซื้อเลย ภาษาอังกฤษเรียกว่า Margin of safety ผมแนะนำว่าเราควรซื้อถูกกว่าราคาตลาด 30% ขึ้นไป
 • ต้องมีความอดทน ในบางช่วงเวลาเราไม่สามารถหาซื้อที่ดินได้ในราคาถูกอาจจะด้วยช่วงเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไปจนราคาไม่สมเหตุสมผล เราต้องรู้จักรอ

คลิกเลย!!!! บทความอสังหาริมทรัพย์