การคํานวณค่าคอมมิชชั่นหุ้น(Commission stock fees) อย่างละเอียด

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลาย ๆคนเมื่อทำการคำนวณคอมมิชชั่นหุ้น(Commission stock fees) จะพบว่า คำนวณไม่ตรง สำหรับปัญหานี้เกิดจากตัวบริษัทโบรกเกอร์และเจ้าหน้าที่ชี้แจงไม่ครับถ้วนนั่นเอง

สำหรับค่าคอมมิชชั่นหุ้น(Commission stock fees) จะประกอบด้วย

  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SET Trading Fee)
  • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee)
  • ค่าธรรมเนียมในการกำกับดูแล (Regulatory Fee)
  • ค่าคอมมิชชั่นหุ้น (Brokerage Fee) ที่โบรกเกอร์จะได้รับ

เมื่อเราได้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้วยังต้องมีการจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อีก (ปัจจุบัน 7 เปอร์เซ็น)

ทีนี้เราลองมาคำนวณดู

อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน

  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SET Trading Fee) 0.005%
  • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (TSD Clearing Fee) 0.001%
  • ค่าธรรมเนียมในการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001%
  • สมมุติว่าซื้อ-ขายผ่านอินเตอร์เน็ตเองค่าคอมมิชชั่นหุ้น (Brokerage Fee) 0.15%

เมื่อรวมทั้งหมดจะเท่ากับ 0.157%

ถ้าซื้อหุ้น 10,000 บาทจะต้องเสียค่าธรรมเนียน

10,000 x 0.157% = 15.7 บาท

รวมกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 เปอร์เซ็น จะเท่ากับ

15.7 x 7% = 1.099 บาท

รวมทั้งสิ้นจะต้องชำระ

15.7 + 1.099 = 16.799 บาท

สำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้เป็นอัตราปัจจุบันแต่หากมีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถคำนวณได้จากวิธีการเดิม แค่เปลี่ยนอัตราส่วนเท่านั้นเอง

ค่าธรรมเนียมหุ้นขั้นต่ำ(ค่าคอมมิชชั่นหุ้นขั้นต่ำ) สิ่งนักลงทุนต้องใส่ใจก่อนเปิดบัญชีหุ้น