กางกี้ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กางกี้อ่านว่า กาง – กี้

แปลว่า    นกแก้ว หรือ นกปากขอ Parrots