กั๋ว ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กั๋ว ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กั๋วแปลว่า ใช่แล้ว

กั๋ว อ่านว่า  กั๋ว