กั้งโกบ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กั้งโกบ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กั้งโกบ แปลว่า ลักษณะการมองดูไปข้างหน้าระยะไกลๆ โดยการใช้มือป้องไว้เหนือคิ้วเพื่อกันแสงไว้

กั้งโกบ อ่านว่า กั้ง – โกบ