กัสสโป ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กัสสโป อ่านว่า กัด – สะ – โป

แปลว่า ชื่อสัตว์เลื้อยคลาน เต่า