กับไฟ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กับไฟ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กับไฟ แปลว่า ไม้ขีด เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง ไม้ขีดไฟ

กับไฟ อ่านว่า  กับ – ไฟ