กับบาด ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ
กับบาด ภาษาอีสานแปลว่าอะไร ภาษาอีสานกับบาด แปลว่า ทันทีทันได ในทันที โดยทันที โดยฉับพลัน  ฉับไว  รวดเร็ว  ทันใดนั้น โดยพลัน กับบาด อ่านว่า กับ – บาด