กังสะดาล ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กังสะดาล อ่านว่า กัง – สะ – ดาน

กังสะ แปลว่าโลหะสัมฤทธิ์ ตาลแปลว่า ทุบ  ตี

แปลว่า  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีอันทำด้วยสัมฤทธิ์