กะโพก ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะโพก อ่านว่า กะ-โพก

แปลว่า ดอกไม้ไฟ ประทัด