กะโป๋ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะโป๋ อ่านว่า กะ-โป๋

แปลว่า กะลามะพร้าว, กะลา , ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว