กะแลม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะแลม อ่านว่า  กะ-แลม

แปลว่า ของหวานแช่เย็น ไอศกรีม ไอติม