กะเอา ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กะเอา ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กะเอา แปลว่า เดา ประมาณ กะ เก็ง  เดาสุ่ม  ทึกทัก คาดคะเน

กะเอา อ่านว่า กะ – เอา