กะเสินว่ะ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะเสินว่ะ แปลว่า นับประสาอะไร

กะเสินว่ะ อ่านว่า กะ – เสิน – ว่ะ