กะเลิงเบิ๊บ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะเลิงเบิ๊บ อ่านว่า  กะ-เลิง-เบิ๊บ

แปลว่า แก่นกะโหลกกะลา โก๊ะ เฉิ่มโบ๊ะ