กะเบียน ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะเบียน อ่านว่า กะ-เบียน

แปลว่า ตามกระบวนการหลังจากนึ่งข้าวเหนียวจะต้องมีถาดเพื่อเทข้าวเหนียวลง ถาดนั้นเรียกว่ากะเบียน