กะเซอะกะเซิง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะเซอะกะเซิง อ่านว่า กะ-เซอะ-กะ-เซิง

แปลว่า ยุ่งเหยิง ไม่เรียบร้อย  รุงรัง ฟูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย