กะหย่า ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กะหย่า ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กะหย่า แปลว่า ไม่เป็นไร ช่างเถิด ช่างมัน ช่างเถอะ ก็ช่าง

กะหย่า อ่านว่า กะ – หย่า