กะหยอนว่า ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะหยอนว่า แปลว่า มิน่า มิน่าล่ะ มิน่าเล่า ด้วยเหตุนี้  ยังงี้เอง เพราะอย่างนี้เอง

กะหยอนว่า อ่านว่า กะ – หยอน – ว่า