กะล่าง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กะล่าง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ภาษาอีสาน กะล่าง แปลว่า ใต้ถุน ข้างใต้ ด้านล่าง

กะล่าง อ่านว่า กะ – ล่าง