กะลุม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะลุม อ่านว่า  กะ-ลุม

แปลว่า กล่องกระดาษ กล่องลัง กล่อง ลังกระดาษ