กะลื้ดกะล้าด ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะลื้ดกะล้าด อ่านว่า  กะ-ลื้ด-กะ-ล้าด

แปลว่า สกปรก ไม่สะอาด ไม่เป็นระเบียบ ไม่เรียบร้อย