กะลอ ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะลอ อ่านว่า  กะ-ลอ

แปลว่า ที่ส่งเสียงด้วยการเคาะใช้ในการส่งสัญญาณ