กะปอม ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะปอม อ่านว่า กะ-ปอม

แปลว่า ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในวงศ์ Agamidae , ปอม,กิ้งก่า