กะบ่วง ภาษาอีสานแปลว่าอะไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ภาษาอีสาน กะบ่วง อ่านว่า กะ-บ่วง

แปลว่า ที่ตักอาหารจากจารเข้าปาก ช้อน